Avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor får stöd av Läkarförbundet i ett remissvar på den så kallade Anonymitetsutredningens förslag, SOU 2005:115. Utredningen har tagit fram en modell som ska kunna användas av den arbetsgivare som så önskar. Enligt förslaget ska de sökande vara avidentifierade i en första gallring då urval sker till intervju.
Läkarförbundet ser modellen som ett sätt att främja integration och mångfald men påpekar att den behöver kompletteras med ökade möjligheter till praktik och provtjänstgöring. Sveriges Kommuner och Landsting hävdar dock i sitt remissvar att offentlighetsprincipen gör det omöjligt att garantera anonymitet i ansökningsförfarandet.