En ny vårdform »Öppen vård med särskilda villkor« föreslås nu av psykiatrisamordnaren. Anledningen är att det enligt psykiatrisamordnaren finns en grupp patienter som inte behöver slutenvård men ändå är i behov av behandling för sin psykiska sjukdom och på grund av bristande sjukdomsinsikt inte frivilligt söker denna vård.
Psykiatrisamordnaren antar att ett införande av denna form av öppen tvångsvård skulle kunna innebära tidigare utskrivning från institutionsvård och ökad livskvalitet för berörda patienter. Dessutom skulle vårdplatser för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård frigöras. Det krävs emellertid ökade resurser för öppenvården.