Vårdminister Ylva Johansson vill ha fler alternativa utförare i den offentliga vården, helst icke vinstdrivande sådana. Därför har miljöpartisten Inger Schörling fått regeringens uppdrag att utreda villkoren för idéburna organisationer, personalkooperativ och liknande att verka inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
För att undvika att koncerner och vinstdrivande företag blir de enda alternativen ska utredningen också undersöka om entreprenörer kan användas i äldrevården utan att det sker genom upphandling.
Delbetänkande ska lämnas den 1 april 2007 och slutbetänkande senast den 1 mars 2008.