När DLFs kassör Anders Nilsson kommenterade att årets fullmäktigemöte precis som året innan präglats av föredömlig sparsamhet, replikerade Göran Fälthammar, DLF Bohuslän, att detta kanske inte bara var glädjande utan ett uttryck för bristande engagemang från DLFs lokalföreningar, framförallt de med lång resväg till Stockholm.
Ordförande Bennys Ståhlberg medgav problemet och sa att styrelsen till och med kunde tänka sig distriktsläkarmedlemmar från lokalföreningar som fullmäktigerepresentanter i de delar av landet där DLF inte har aktiva lokalföreningar. Detta verkade emellertid inte hörsammats. Från tolv av 28 lokalföreningen fanns ingen representant närvarande vid DLFs fullmäktige.