Var tredje anställd inom akutvården har blivit utsatt för våld eller hot om våld, visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort.
Verket riktar skarp kritik mot att arbetsgivarna inte efterlever sina skyldigheter att kartlägga, bedöma och åtgärda risker. Bristerna består i dåligt kontrollerade larm, bristfällig rapportering vid incidenter och att rutiner i händelse av våld saknas i arbetsmiljön hos akut- och ambulanspersonal. I dag har man bland annat problem med att personal fotograferas med mobiltelefonkameror i samband med hot.