Arbetslösheten bland de psykiskt sjuka är mer än dubbelt så hög jämfört med i den övriga befolkningen. Möjligheterna till rehabilitering vid psykisk ohälsa är bristfälliga, visar en ny rapport av Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare. Han föreslår därför en samordnare vid Försäkringskassan som ska se till den enskildes önskemål och behov. Han vill också lägga press på sjukvården, de kommunala omsorgerna, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket för att de ska samarbeta, uppger Sveriges radio.