Läkare som kandiderar till riksdagen (plats på listan inom parentes)

Kristdemokraterna
Klavs Wix Nielson, Blekinge (3); Alf Nilsson, Dalarna (10); Christina Doctare, Gotland och Jämtland (1 och 1); Inge Bäckström, Gotland (9); Eva Svärd, Gävleborg (18); Simon Rundqvist, Jönköping (13); Juan Tapia, Malmö kommun (8); Annika Bladh Blomquist, Skåne västra (6); Agneta Lindskog, Skåne södra (8); Eva Lannerö, Stockholms län (24); Roger Sidestam, Sörmland (14); Stig Örjestad, Västerbotten (10); Agneta Hamilton, Västra Götaland västra (23); Sara Degerman Carlsson, Västra Götaland södra (2); Patrick Vigren, Östergötland (5); Erik Olof Backlund, Östergötland (9)

Folkpartiet
Jan-Erik Larsson, Kalmar (30); Margareta Blombäck, Stockholms kommun (27); Barbro Westerholm, Stockholms län (3); Håkan Borg, Sörmland (23); Maria Tempé, Västernorrland (19); Göran Nilsson, Västmanland (18)

Moderaterna
Marie-Louise Ekholm, Jönköping (4); Göran B:son Asklöf, Skåne norra och östra (13); Göran Thingwall, Stockholms län (23); Petter Böckman, Västra Götaland östra (8); Johan Lagerfelt, Örebro (4); Finn Bengtsson, Östergötland (5)

Miljöpartiet
Sven Ternov, Skåne södra (13); Inger Hallqvist Lindvall, Uppsala (5); Firas Almesri, Göteborgs kommun (11); Claes Hasselblad, Västra Götaland södra (12); Ulf Flodin, Östergötland (13)

Centerpartiet
Anders W Jonsson, Gävleborg (2); Leif Titusson, Jönköping (21); Lennart Levi, Stockholms län (2); Sven Olov Edvinsson, Västerbotten (5)

Vänsterpartiet
Saima Jönsson Fahoum, Skåne södra (9); Eva Wahlgren, Skåne norra och östra (15); Thomas Lundborg, Västernorrland (8)

Socialdemokraterna
Sven Britton, Stockholms kommun (19)

Feministiskt initiativ
Harriet Otterloo, hela landet (29)

Junilistan
Gunnar Lundberg, Sörmland (2)

Nationaldemokraterna
Erzing Rudkilde, hela landet (52)

Sveriges pensionärers intresseparti
Hans Möller, Halland (7)

Partiet för kontinuerlig direktdemokrati
Mikael Stenborg (fd Nordfors), hela landet (11)

Ny framtid
Erik Sundkvist, Östsverige, (16)

Fotnot: Uppgifter om kandidaturer kommer från valmyndighetens webbplats. Det finns partilistor i vissa valkretsar som fortfarande är preliminära. På en del listor anges inte kandidaternas yrken, vilket innebär att det kan finnas läkare som Läkartidningen missat vid sin genomgång av riksdagskandidater.