Det är tio sökande till varje utbildningsplats på läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI, inför hösten, enligt statistik från Verket för högskoleservice. Endast förstahandssökande räknade.
Konkurrensen om platserna på läkarutbildningen är stor på alla de sex utbildningsorterna, men är störst till KI. Minst konkurrens är det om platserna vid Linköpings universitet, drygt sex per plats.
Av de sex orterna tar Karolinska också in flest studenter till hösten, fler än dubbelt så många som Linköping.
Antal förstahandssökande per plats samt antal platser start hösten 2006:
Karolinska institutet 132; 10,0
Göteborgs universitet 87; 9,1
Uppsala universitet 76; 7,6
Lunds universitet 88; 7,5
Umeå universitet 79; 6,94
Linköpings universitet 60; 6,1