Endast tre landsting, Gävleborg, Värmland och Jämtland redovisade ifjol negativa resultat, att jämföra med 12 förlustlandsting (inklusive primärkommunen Gotland) år 2004. Bäst gick det 2005 för Östergötland. Detta enligt SKLs ekonomirapport 2006.