Socialstyrelsen presenterade i förra veckan nationella riktlinjer för vård av patienter som lider av bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Riktlinjerna ska säkra lika tillgång till den bästa vården för patienter i alla delar av landet och eliminera ineffektiva eller olämpliga metoder. Som exempel på en sådan nämner Socialstyrelsen preoperativ tarmrengöring vid kolonresektion. Meningen är också att införliva forskning och nya metoder i rutinsjukvården.
Riktlinjerna är preliminärt utarbetade av ledande medicinska experter inom cancervård i samråd med hälsoekonomer och etiker, och syftar till att skapa en debatt innan Socialstyrelsen slutligen fastställer dem.