Dr Lee Jong-wook, generaldirektör för FNs Världshälsoorganisation, WHO, avled oväntat på sjukhus den 22 maj efter att han drabbats av hjärnblödning. Han blev 61 år.
Vårdminister Ylva Johansson kommenterar hans bortgång:
– Dr Lee Jong-wooks bortgång är en stor förlust för det globala hälsoarbetet. Dr Lee var en drivande och engagerad generaldirektör för WHO.
Dödsfallet sammanföll med att WHOs generalförsamling var samlad i Genève.
Den svenske läkaren Anders Nordström är nu tillförordnad generaldirektör. När detta tillkännagavs uppstod »en mycket uppjagad diskussion« i generalförsamlingen. Det berättar Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, på plats i Genève.
Vem som ska träda in vid en sådan här situation finns inte reglerat i WHOs stadgar. Anders Nordström är en av WHOs flera biträdande generaldirektörer och utsågs 2003 av Lee Jong-wook att vid behov träda in i hans ställe, något som inte var allmänt känt.
– Det jag har hört om honom är att han är en omtyckt, drivande och duktig person. Jag tycker lite synd om honom för att han har hamnat i den här situationen, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Anders Nordström är läkarutbildad vid Karolinska institutet i Solna. Innan han kom till WHO arbetade han för den svenska biståndsmyndigheten Sida under tolv år och dessförinnan för Röda korset i Kambodja.