52 procent av aborterna görs nu före vecka åtta. För andra året i rad är andelen tidiga aborter högre än andelen aborter efter vecka åtta, uppger Socialstyrelsen. Antalet aborter var nästan 35000 under förra året, vilket är ungefär lika många som året innan. Sedan aborträtten infördes 1975 har antalet aborter varierat från år till år mellan 30000 och 38000.
Flest aborter görs i åldersgruppen 20–24 år, följt av tonårsgruppen och därefter gruppen 25–29 år. Antalet tonårs-aborter har minskat något på senare år, men det finns stora regionala skillnader.