Lars Nevander och Anna Rask-Andersen föreslås av valberedningen till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse.
Anna Rask-Andersen är docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och bland annat ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala.
Lars Nevander är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Lund och bland annat ledamot i Sjukhusläkarföreningens styrelse.
Båda föreslås av en enhällig valberedning inför fullmäktigemötet i Lund 1–2 juni.
Valberedningens övriga förslag är omval av Eva Nilsson Bågenholm som ordförande, omval av Benny Ståhlberg som andre vice ordförande samt omval av följande övriga CS-ledamöter: Thomas Flodin, Anne-Marie Pernulf, Charlotta Sävblom och Gunnar Welander.