Företaget Health Consumer Powerhouse har för tredje året försökt jämföra landstingssjukvårdens kvalitet och tillgänglighet.
Landstingen poängsätts detta år ur 17 aspekter; se vidare http://www.vardkonsumentindex.se Frågorna rör konsumentfokus, primärvården, väntetider och vårdens resultat.
Vårdens resultat mäts med fyra frågor. Full pott ges om landstinget har låg dödlighet i hjärtinfarkt, låg fotamputationsfrekvens, låg frekvens av perinealbristning hos förstföderskor och om många patienter på vårdcentralen har fått träffa den läkare de valt.
– Blekinge är svensk mästare på att inte amputera fötter, sa projektledaren Oscar Hjertqvist när priset delades ut.
Ellen Hyttsten, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar utfallet:
– Jag kan inte säga att Blekinge är bättre än andra landsting. Vi måste titta på andra parametrar för att se att det håller.
– Det är bra med olika slags jämförelser av svensk hälso- och sjukvård. Men det är lika viktigt att jämförelserna håller hög kvalitet. Huvudproblemet med Health Consumer Powerhouses vårdkonsumentindex är att det är mycket begränsat, har ett för stort subjektivt inslag och att deras metod brister. Seriösa jämförelser av vården kräver höga kvalitetskrav för att vara användbara, säger hon.
Ellen Hyttsten ifrågasätter bland annat att företaget värdesätter hög användning av en viss dyr bröstcancermedicin, trots att endast 20 procent av bröstcancerpatienterna kan ha nytta av denna medicin. Hon ifrågasätter också om rätt faktorer valts ut för att mäta tillgänglighet och patienttillfredsställelse.
Health Consumer Powerhouse finansieras av försäkringsbolag, läkemedelsföretag och privata vårdgivare och vill på sikt ge »vårdkonsumenten« möjlighet att fatta bättre underbyggda beslut, enligt företagets VD Johan Hjertqvist.
Läs hela artikeln på http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=4174