Två nya dokument om olika myndigheters uppgifter och deras samverkan vid utbrott av zoonoser finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se . Det ena är »Strategi för myndighetssamverkan vid utbrott av zoonotisk sjukdom« och det andra »Nationell plan för myndighetssamverkan vid utbrott av fågelinfluensa«. De myndigheter som berörs i första hand är Smittskyddsinstitutet, Social-styrelsen, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.
Läs mer om zoonoser och myndighetssamverkan i Läkartidningen nr 15–16/2006.