»Här arbetar bara eliten« är en av de kommentarer som läkare som är småbarnsföräldrar kan möta när de försöker kräva sin rätt till deltidsarbete, berättade Karin Stolare, Sveriges kvinnliga läkares förening (KLF). KLF yrkade i en motion att förbundet bör göra en analys och en åtgärdsplan för hur diskrimineringen av småbarnsföräldrar ska kunna förhindras. Förslaget bifölls. Karin Stolare sa också att bristen på deltidsarbete är ett återkommande klagomål från förbundets medlemmar. Vissa arbetsgivare tillhandahåller endast heltidstjänster när de tillsätter utbildningsplatser.
– De sätter sig över lagen. Detta drabbar både män och kvinnor, men främst kvinnor.