Det sa Anders Ekbom, Centralstyrelsen, om en motion om kvalitetsregister från Sjukhusläkarföreningen. Närmast lyriskt konstaterade han att motionen var både rolig och glädjefull att läsa. Fullmäktige biföll motionen i sin helhet. Det innebär att Läkarförbundet aktivt ska delta i arbetet mot öppna verksamhetsredovisningar i sjukvården, med syfte att förbättra medicinsk vård och behandling. Finansieringen av register ska ske offentligt, enligt beslutet. Och forsknings- och sjukvårdshuvudmännen ska ställa tid och kompetens till förfogande så att registren kan upprättas och följas upp.
– Öppenheten i våra register är nödvändig för att förstå vad som händer i svensk sjukvård, sa Anders Ekbom, och utsåg – i egenskap av medlem, inte som CS-representant – motionen till »bästa motionen på detta fullmäktige«.