Världsinfektionsfonden, en forskningsfond med fokus på den fattiga världens infektionssjukdomar som luftvägsinfektioner, malaria och HIV/AIDS, invigs i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm den här veckan.
Fonden syfte är att stimulera forskning som inte är tillräckligt lönsam för den kommersiellt styrda forskningen men som kan motverka sjukdomar som orsakar stort lidande bland världens fattiga.
Initiativtagare är bland andra Anders Björkman, Ragnar Norrby och Birgitta Dahl (s), som också är fondens ordförande.
Hittills består fondens medel av tre miljoner i statliga anslag.
VD Rodrigo Garay räknar med att fonden i slutet av 2006 kommer att kunna bedöma de första ansökningarna.