Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid KI, får 700000 kronor av regeringen för att samla kunskap om hur landstingsledningarna ser på och arbetar med att förbättra hanteringen av patienters sjukfrånvaro. Syftet är att via intervjuer med bl a landstingsdirektörer och ansvariga chefer för sjukvård respektive primärvård få ett underlag för att i nästa skede kunna utvärdera den satsning på ekonomiska drivkrafter för minskad sjukfrånvaro som gäller sedan årsskiftet. De ekonomiska drivkrafterna innebär att de landsting som tillsammans med Försäkringskassan kan minska sjukfrånvaron bland sin patienter/klienter får dela på tre miljarder kronor under tre år.