Landstingen ska själva ha beslutsansvar i frågan om planerad vård i andra EU-länder. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, som riktar kritik mot Socialdepartementets förslag att Försäkringskassan ska besluta om ärendena och att landstingen ska betala dem. Sveriges Kommuner och Landsting menar att om landstingen får utvidgat finansiellt ansvar för vården i andra länder kan de också bedöma varje enskild persons behov av vård med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen.
Läs mer om vård i utlandet i LT nr 11/2006.