En läkare i Halmstad skulle få 2,4 miljoner i ersättning från läkemedelsföretaget Serono för behandling av patienter med den nya psoriasismedicinen Raptiva. Under 2005 och i början av 2006 stod läkaren i Halmstad för näst intill hälften av alla Raptivarecept i Sverige. Landstinget Halland har nu anmält fallet till Riksenheten för korruption. Det skriver tidningen Sydsvenskan.
Läkaren skulle få 20 000 kronor i ersättning för varje patient han behandlade och ytterligare 20 000 per patient vid studiens avslutande, nivåer som enligt Läkemedelsindustriföreningens kommentar är oskäligt höga. Normalersättningen brukar vara mellan 1000 och 1500 kronor per patient.
Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting kräver nu att regeringen ser över reglerna för de regionala etikprövningsnämnderna så att även så kallade icke-interventionsstudier bedöms av nämnderna.
Serono är tidigare fällt av Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation för oskäligt ersättningsbelopp.