Antalet nya fall av sjukskrivning som varar mer än 90 dagar eller leder till aktivitets- och sjukersättning har minskat med 20 procent jämfört med 2002.
Det visar ny statistik från AFA Försäkring. Läkarna går dock åt motsatt håll med en ökning på 14 procent mellan åren 2002 och 2004. Läkarna har emellertid fortfarande mycket låga sjukskrivningstal jämfört med andra yrkeskategorier.
Av de läkare som trots allt är sjukskrivna dominerade mentala diagnoser som orsak för dem som insjuknade 2003–2004. För de sjukskrivna kvinnliga läkarna uppger AFA att orsaken var mentala diagnoser för 47,7 procent. För de manliga läkarna var motsvarande siffra 40,8 procent. För männen innebär det en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med dem som insjuknade 2001–2003. Kvinnornas siffror är desamma för båda perioderna.
Läs hela rapporten på http://www.afaforsakring.seLäkare har låga men ökande sjukskrivningstal jämfört med andra yrkeskategorier.