Läkarförbundet ska arbeta för att ledarskapsutbildning blir obligatorisk under ST-utbildningen. Enligt motionärerna, Sjukhusläkarföreningen och Sylf, kan det leda till en breddad rekryteringsbas för chefer med läkarbakgrund.