Professor Måns Rosén, chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen, blir ny direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, enligt beslut av regeringen.
Han efterträder professor Nina Rehnqvist, som den 1 juli blir ordförande för SBUs styrelse. Nina Rehnqvist i sin tur efterträder professor Kerstin Hagenfeldt, vars förordnande löper ut.
Måns Rosén är sedan 1992 chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen och adjungerad professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet samt ledamot av SBUs råd.
Nina Rehnqvist har varit chef för SBU sedan 2003 och var dessförinnan överdirektör för medicinska frågor på Socialstyrelsen.
Måns Rosén tillträder den 21 augusti 2006.