Det var Kvinnliga läkares förening som motionerat om att Läkarförbundet i sin resepolicy skulle införa att förtroendevalda och tjänstemän vid övernattning i tjänsten inte ska boka hotell som tillhandahåller porr i sitt interna tv-utbud.
I sitt svar på motionen skriver centralstyrelsen (CS) att förbundet så långt det är möjligt vid bokning inte ska välja hotell som tillhandahåller porr. Men CS beskriver också svårigheterna i att låta en sådan regel ingå i en policy, bland annat eftersom förbundet anlitar en resebyrå som inte har möjlighet att i sitt system sålla bort sådana hotell. I debatten anfördes också hur svårt det skulle bli med bokningar utomlands. En av Läkarförbundets revisorer, Bernhard Grewin, framhöll också hur komplicerat en antiporr-policy skulle göra revisorernas uppdrag. Men det argumentet bet inte på Karin Stolare, KLF:
– Att något är svårt att kontrollera och följa upp är ingen anledning att inte ha det i sin policy.
Och hon fick medhåll av Heidi Stensmyren, Sylf:
– Väldigt många stora företag och koncerner har en sådan här policy, det vore märkligt, nu när vi har haft frågan uppe, att säga att vi inte ska ha det.
Bo-Erik Kristensson, Sjukhusläkarföreningen, ville veta hur porr skulle definieras.
– Vem ska bestämma var gränsen går, är det motionären som i efterhand ska bestämma om det var rätt hotell? Och han fortsatte:
– Motionären är egentligen för lite visionär, varför bara begränsa sig till hotell? Pressbyrån tillhandahåller också porr. Är det förenligt med policyn att handla på pressbyrån om man ska åka på fullmäktige?
Viktoria Hjalmar, Sjukhusläkarföreningen, uppskattade inte det inlägget:
– Det är beklämmande att högt uppsatta företrädare förbundet kan ställa sig upp och raljera i en sådan viktig fråga.
Det blev applåder på det men alltså ändå inget bifall till motionen.