Tre nya ledamöter valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse.
Det är Lars Nevander, bland annat ordförande i Mellersta Skånes läkarförening, som valdes för tiden till och med 2008 års fullmäktige samt Anna Rask Andersen och Heidi Stensmyren, bland annat vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening respektive styrelseledamot av Sylf, som fyllnadsvaldes till och med 2007 års fullmäktige.
De ersätter Torbjörn Karlsson, Karin Malmqvist och Nasim Farrokhnia. De två förstnämnda har blivit chefer och den sistnämnda avgår av privata skäl.