Sveriges yngre läkares förening, Sylf, ville att Läkarförbundet skulle verka för att ordinarie arbetstid för läkare ska vara 07–17 helgfri måndag till fredag, istället för som nu 07–21. Fullmäktige gick dock på centralstyrelsens linje och avslog motionen. Istället bifölls ett nytt yrkande, som innebär att Läkarförbundet lokalt där det är ändamålsenligt verkar för att läkararbete kl 07–08 och kl 17–21 måndag– fredag förläggs enligt jouravtal.
Centralstyrelsen menade att det ursprungliga förslaget sannolikt skulle leda till arbetsgivarkrav på att avskaffa dagens begränsning av ordinarie arbetstid till 07–21, som är en specialbestämmelse för Läkarförbundet. Därmed skulle man få en total konfrontation i hela arbetstidsfrågan.
I fullmäktigedebatten väckte frågan blandade känslor.
– Som förtroendemän har vi fått uppdraget att strida för våra medlemmar även om vi tror det är omöjligt. Det vi tror vi inte kan, det kan vi inte, sa Heidi Stensmyren, Sylf.
Inge Eriksson, Västmanlands läns läkarförening, beskrev frågan som djupt olycklig att ta upp på central nivå.
Anders Lindblom, Malmö läkareförening, beskrev motionen som modern och ansåg att Läkarförbundet inte bör avstå från att driva ärendet för att försvara ett jouravtal.