Hälsa och sjukvård är det enskilda ämne som debatteras flitigast i de rikstäckande, dagligen utkommande, tidningarna. Det visar en undersökning som PR-byrån Hill & Knowlton gjort. Undersökningen bygger på debattsidornas huvudartiklar, på vardagar under 2005 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Det parti som fick in flest artiklar på debattplats var socialdemokraterna.
Fackliga och andra ideella organisationer är också frekventa debattörer, med LO i toppen. Noteras kan att Sveriges läkarförbund inte alls är representerat. Däremot dyker flera läkare upp i kategorin experter, till exempel David Eberhard, Birgitta Evengård, Salomon Schulman och Karin Schenk-Gustafsson.