En ny Lex Maria som ger färre syndabockar och i stället värnar om sjukvårdens egen förmåga att rätta till fel och misstag. I ett remissvar välkomnar Läkarförbundet Socialstyrelsens förslag om en ny lagstiftning för patientsäkerhet, se även LT nr 8/2006.
Enligt regeringens förslag blir det nu möjligt för personal att göra en snabb anmälan om avvikelser, inom sju dagar, till vårdgivaren utan att Socialstyrelsen skickar ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.
En aktuell granskning av Socialstyrelsen visar dock att var fjärde vårdenhet inte har definierat avvikelse och tycker att det är oklart vad som ska rapporteras.
Helst skulle förbundet vilja se ytterligare lagförändringar mot ett system där sjukvården själv anmäler, utreder och rättar till begångna fel.