Läkarförbundet säger ja till receptfria nikotinläkemedel i vanliga butiker. Det är innehållet i remissvaret på regeringens utredning om en fri försäljning av nikotintuggummin och -plåster.
Därmed delar Läkarförbundet uppfattning med de flesta andra remissinstanser, bland annat Apoteket, och en lagändring den 1 april 2007 är därför trolig.