Mannens hjärna har flera sexcentra. Finländare har psykiska problem. Det är några exempel på lärarkommentarer under föreläsningarna på läkarutbildningen på Karolinska institutet, KI. I en undersökning har några studenter granskat läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Resultatet skildrar många diskriminerande inslag mot kvinnor och etniska minoriteter samt könsstereotypa och biologiserande bilder. I andra artiklar, bla här intill, har Läkartidningen skrivit om den nya läkarutbildningen på KI som håller på att ta form. På frågan vad man nu ska göra åt problemen svarar rektor Harriet Wallberg-Henriksson att kursupplägget måste påverkas, men också attityder. – Vi ser oerhört allvarligt på resultatet och har tagit fram en åtgärdsplan för alla program på KI, så att lärare och studenter blir medvetna om frågorna. Nu kan vi mer proaktivt göra något, som att granska utbildningen av lärare, bjuda in föreläsare, se över studiemiljöer.