Fler studenter än någonsin lottas bort från läkarprogrammen. Bara till Karolinska institutet, KI, står 782 sökande med maxbetyg eller högsta högskoleprovsresultat som reserver till de 132 platser som erbjuds. Till Lunds universitet är 827 reserver. Antalet som lottas bort ökar när allt fler når upp till maxbetyg på 20,0 i snitt. För att undvika lottning håller Högskoleverket och universiteten på att ta fram ett inträdesprov.
Är prov och intervjuer ett bättre system?
– Ja, åtminstone upplevs inträdesprov som ett bra sätt på KI och i Umeå. Men intervjuerna gör ändå att ungefär samma personer hamnar i topp, säger Martin Krebser, tillförordnad antagningschef på VHS, Verket för högskoleservice.