Sjukhuspersonal löper stor risk att smittas av blodburna infektioner. Det anser Europaparlamentet, som i en resolution vill lagstifta fram ett bättre skydd och därmed minska risken för stick- och skärskador i vården. Säkrare instrument och andra rutiner skulle minska risken för blodsmitta avsevärt, enligt parlamentet. Resolutionen antogs med stor majoritet och har nu överlämnats till EU-kommissionen.