Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet elchockbehandlingar, ECT, ökat från 18000 år 1993 till drygt 39000 fram till 2005, enligt radioprogrammet Front i P3.
Kritiker anser att ECT-behandlingar skadar minnet, till exempel kan korttidsminnet försämras. Andra menar att effekterna av elchocker, som innebär små mängder strömimpulser, är goda för nya patientgrupper, däribland yngre människor som lider av instabilitet.