Så kallade regulatoriska T-celler som, är viktiga i människans immunsystem tycks öka vid psykisk stress. Det har forskare vid Karolinska institutet funnit när de har undersökt hur läkarstudenter påverkas av stress inför en större tenta. Hos studenter med allergi och/eller astma försköts dessutom cytokinbalansen i kroppen på ett sätt som förknippas med allergisk reaktion. Icke allergiska studenters cytokinbalans påverkades dock inte. Forskningsledarna Mats Lekander och Caroline Olgart-Höglund tror att det kan finnas ett samband mellan de två fynden.
– Mycket tyder på att de regulatoriska T-cellerna är dysfunktionella hos allergiker. När människor blir stressade ökar de i antal och har normalt en anti-inflammatorisk verkan. Om detta inte fungerar hos allergiker skulle det kunna förklara den förändrade cytokinbalansen vi ser hos dem, säger Mats Lekander i ett pressmeddelande.