Invandrare med utländsk läkarutbildning ska erbjudas plusjobb i Stockholms läns landsting. Plusjobbet ska fungera som en provanställning under sex månader. Därefter ska den utländska legitimationen kunna omvandlas till svensk.
– Självklart ska läkare som bor i Sverige arbeta som läkare i stället för att köra taxi eller städa, säger personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s) i ett pressmeddelande.
Omkring tjugo läkare beräknas få plusjobb i Stockholmslandstinget. Plusjobb innebär att Länsarbetsnämnden står för en större del av lönekostnaden. Lönen blir 16 800 kronor i månaden. Stockholms läkarförening har ställt sig bakom landstingets beslut.