Mats Bauer, docent vid ortopedkliniken på Östersunds sjukhus, blir från den 1 september ny VD för Svenska Läkaresällskapet när Christer Edling går i pension. Mats Bauer är ledamot i Svenska Läkaresällskapets styrelse och har varit vice ordförande i sektionen/specialitetsföreningen för ortopedi.