Dålig ekonomi har gjort att Universitetssjukhuset i Lund tagit beslut om totalt och omedelbart anställningsstopp. Årets bokslut riskerar att sluta med ett underskott på nästan 80 miljoner kronor.
Orsaken är att akutverksamheten ökat under året och att läkemedelskostnaderna inom cancervården skenat iväg. Samtidigt har intäkterna för vård till patienter som har sin hemort utanför regionen minskat.