Hela patientsäkerhetslagstiftningen bör ses över och regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som snabbt kan göra detta. Det anser Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) två ordförande Lars Isaksson och Ilmar Reepalu i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 14 augusti.
De vill bland annat skilja på system för avvikelserapportering och system som rör enskilda anställdas ansvar, för att öka rapporteringsbenägenheten och fånga upp avvikelser. En enskild anställds rapport om avvikelser ska inte kunna ligga till grund för åtgärder mot samma individ. Bakgrunden är ett liknande förslag från Socialstyrelsen och Socialstyrelsens rapport i juni om stora brister i sjukvårdens avvikelserapportering.