Fyra av de sex högsta cheferna i primärvården i Västra Götalandsregionen lämnar sina poster. Primärvårdens högste chef Hans Johansson lämnar sitt jobb för att gå i pension, och tre andra områdesdirektörer har valt att inte söka om sina egna tjänster. Från årsskiftet får primärvården en ny organisation med fem självständiga enheter. Eva Fägerskjöld säger att tuffa besparingar lett fram till många problem. Som Saco-representant är hon involverad i rekryteringen av chefer och är styrelseledamot i Göteborgs läkarförening.
– Det är ont om allmänläkare, framför allt är det katastrofalt illa på den offentliga sidan. Arbetsmiljön är inte bra, och det blir på tok för stort ansvar för de läkare som arbetar, säger hon.