Salus Ansvars styrelse har beslutat att dela ut pengar ut till aktieägarna, bland annat Läkarförbundet, som får 14 miljoner. Anledningen är att bolagets soliditet är högre än de finansiella målen. Men pengarna är inte avsedda för något speciellt ändamål ännu, enligt Johan Bohman, förbundets ekonomichef.
– Pengarna går in i vår normala finansbudget och används för olika investeringar. De skulle till exempel kunna användas för strejkkassan i framtiden.
I dag är Läkarförbundet en av de största aktieägarna med 2364289 aktier.