För första gången har cancersjuka kunnat botas med genterapi, enligt en studie publicerad på tidskriften Sciences webbplats 31 augusti.
Det är en forskargrupp under ledning av professor Steven Rosenberg vid National Cancer Institute i USA som med hjälp av injicerade genmodifierade T-celler från patienternas blod fått tumörer att gå tillbaka hos två av patienterna i en grupp av 17 patienter med avancerat melanom. Hos övriga 15 patienter hade de injicerade cellerna vuxit med omkring 10 procent.
Forskarna påpekar att framgången visserligen gäller endast två patienter, men påpekar att detta bara är början. De arbetar nu på ett antal metoder för att förbättra behandlingen, bland annat genom att addera molekyler som är bättre på att hitta cancern.
De 17 patienterna i denna studie är sådana som inte själva producerar tumör-aggressiva T-celler. Endast hälften av melanompatienter gör det. Däremot hos halvparten av patienter som har sådana celler kan tumören fås att gå tillbaka efter enbart odling och injicering. Det visade samma forskare år 2002 (Science 25 Oct 2002).