Kalmarmodellen har varit så framgångsrik att den kommer att införas på landets 76 akutsjukhus från nästa år. Det löftet lämnar kristdemokraternas Chatrine Pålsson Ahlgren.
– Vi har gjort detta i alliansens tecken. Det är högst troligt att modellen tas i bruk från den 1 januari 2007, säger hon.
Den nya modellen, som har testats på det stora länssjukhuset i Kalmar, innebär att patienter som besökt akutsjukvården fler än fyra gånger per år erbjuds en inläggning och en konsultation av ett mångprofessionellt lag av läkare, psykologer eller andra experter som gör en särskild utredning.
– I många fall handlar det ju om äldre och multisjuka. Försöket i Kalmar har tagits väl emot av patienterna, som upplevt att de fått bra hjälp. Därefter har de sökt vård i mindre grad, så i längden innebär det en samhällsvinst.
80 miljoner kronor kommer hela satsningen att kosta.