Helsingborgsläkarna Per och Astrid Björgell fick årets ALIS-pris »Upphovsrättens hjältar« vid bokmässan i Göteborg förra veckan. De fick priset för sin upphovsrättsliga kamp mot förlaget Studentlitteratur om rättigheterna till texten i den medicinska fackboken Jourläkarboken som de skrev för 24 år sedan.
Boken har kommit ut i nya utgåvor trots att paret har velat dra sig ur samarbetet med förlaget. I december väntas tvisten avgöras av Lunds tingsrätt.
Den ideella föreningen ALIS grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund och bevakar upphovsmännens rättigheter och intressen.