Måndag 11/9
Apotekets och Capios försök i Göteborg med sjuksköterskor på apotek som en avlastning till primärvården ser ut att bli ett fiasko, rapporterar Sveriges Radio P4 Göteborg. Åtta av tolv så kallade vårdotek har redan lagts ner. Regionen och stadsdelsnämnderna har inte skjutit till medel.

Barnmorskor har kompetens att utföra medicinska aborter, anser Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, enligt Sydsvenskan, apropå de långa väntetiderna för abort. Endast läkare får utföra aborter enligt Abortlagen, som skrevs 1974. Men då fanns abort endast som ett kirurgiskt ingrepp, påpekar Anna-Karin Eklund.


Tisdag 12/9
Läkare på infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna slår larm. Patienter dör i behandlingsbara infektioner på grund av brist på vårdplatser, isoleringsrum och personal, enligt Dagens Nyheter den 12 september. Många läkare och sjuksköterskor har lämnat infektionskliniken på grund av dålig arbetsmiljö efter neddragning och sammanslagning med Huddinge sjukhus för två år sedan. Antalet infektionsvårdplatser har minskat med hälften. Därtill kommer problem med multiresistenta bakterier.
I DN dagen därpå vill sjukhusledningen tona ner infektionsläkarnas problembeskrivning. Chefläkare Stefan Engqvist är dock orolig för situationen på kliniken. Landstingets ägarutskotts ordförande Anders Lönnberg (s) menar att sjukhuset måste bli bättre på att prioritera när resurserna inte räcker.

Effekten av anabola steroider varar långt efter avslutad användning. Dopade muskelfibrer var 50–60 procent större flera år efteråt, enligt en kommande doktorsavhandling i anatomi av före detta styrkelyftaren Anders Eriksson. Om några veckor disputerar han vid Umeå universitet, rapporterar Sveriges Radio Vetenskapsradion.


Onsdag 13/9
De boende i området kring Skandinaviens största oljeraffinaderi Preemraff i Lysekil har i högre grad drabbats av leukemi än normalt. Det visar ny forskning vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det totala antalet cancerfall under åren 1975–2004 är normalt, men fler leukemifall än förväntat har inträffat i de två församlingar som ligger närmast oljeföretaget. Under den senaste tioårsperioden har en dryg fördubbling skett av antalet leukemifall, och de är betydligt fler än vad man trodde, berättar professor Lars Barregård.
– Mellan 1995 och 2004 har vi hittat 19 insjuknade personer. Enligt statistiken borde det inte ha varit mer än 8,5 fall, säger Lars Barregård.
En trolig förklaring, menar Barregård, är att utsläppen av cancerframkallande ämnen som bensen och propen från raffinaderiet orsakat cancerfallen.

Samma virus som ligger bakom cancer i livmoderhalsen kopplas nu också till cancer i tonsillerna, en cancerform som ökar kraftigt i stora delar av västvärlden, däribland också i Sverige, skriver Svenska Dagbladet. Ändrade sexvanor med mer munsex tros ligga bakom. På tre decennier har antalet fall av tonsillcancer tredubblats i Stockholmsregionen. Under samma tid har andelen viruspositiva tumörer ökat från 23 procent på 1970-talet till 68 procent på 2000-talet.


Torsdag 14/9
Barn på dagis och i lägre årskurser måste halvera konsumtionen av läsk och godis anser Livsmedelsverket. En stor kostundersökning av 2600 barn i åldern fyra, åtta och elva år visar att 20 procent var överviktiga. Matdagböcker visar att barnen åt godis och drack läsk varannan dag, och bara hälften av barnen åt så mycket frukt och grönt som näringsrekommendationerna säger, skriver Svenska Dagbladet.

Stefan Einhorn, ordförande i Karolinska institutets etikråd, ska leda folkpartiets etikkommission för att som första uppgift reda ut skandalen med partiets dataintrång i det socialdemokratiska intranätet.

En ny tarmsjukdom har dykt upp på sjukhus i Nordamerika och Europa. Forskare varnar nu för att smittan kan vara på väg till Sverige, rapporterar TT. Det rör sig om en farligare stam av en relativt vanlig tarmbakterie vid namn Clostridium difficile.
Sjukdomen har ännu inte påträffats i Sverige, men däremot i Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Bakterien, som kallas för 027, orsakar både lindriga diarré och svåra tarmproblem, men den version som nu upptäckts är betydligt farligare. Larmet kommer från den europeiska smittskyddsmyndigheten EMEA, där forskare anser att Sverige och övriga EU-länder nu måste skaffa sig en strategi för att kunna upptäcka typ 027 i tid.

Arton läkare i psykiatrin i Värmland, däribland chefsöverläkarna i Arvika och Karlstad, anmäler sin arbetsgivare landstinget till Arbetsmiljöverket, rapporterar Värmlands Folkblad.
De kräver att arbetsmiljön granskas och varnar för risk för patientsäkerheten. Endast 30 procent av läkartjänsterna är bemannade, och fler psykiatrer funderar på att sluta. Läkarkompetensen tas inte till vara och inget görs för att behålla specialistkompetenta läkare i psykiatrin, hävdar de bland annat.


Fredag 15/9
Personal på förlossningsavdelningen i Västerås mår bättre sedan de blivande mammorna också andas ut i syrgasmasken. På så vis har lustgashalterna i luften och därmed huvudvärk och illamående hos personalen minskat, rapporterar Sveriges Radio Vetenskapsradion.

1992 ansökte 16 personer i Sverige hos Socialstyrelsen om så kallat könsbyte. År 2005 var siffran 48. De allra flesta får tillstånd. Sedan 1992 har 112 kvinnor ansökt om att byta till manligt kön och 220 män ansökt om att byta till kvinnligt kön, enligt Sveriges Radio.