Måndag 18/9
Människor som har sömnproblem drabbas i större utsträckning av depression, övervikt och har en sämre förmåga att kontrollera sitt blodsocker. Detta kan i förlängningen leda till vuxendiabetes. Allt mer forskning tyder på att dålig sömn är en viktig faktor bakom flera av dagens folksjukdomar, rapporterar Dagens Nyheter, som hänvisar till tidskriften Archives of Internal Medicine, som redovisar ny forskning.
En amerikansk studie av drygt 1400 slumpvis utvalda yrkesarbetande män och kvinnor visar att de som utvecklade nattliga andningssvårigheter och korta andningsuppehåll närmast fördubblade sin risk att bli deprimerade. Risken att drabbas av depression ökade dessutom proportionerligt med andningsstörningarnas svårighetsgrad. En annan studie visar att mammor till barn med kroniska lungsjukdomar drabbas av sömnbrist som leder både till depression och utmattning hos mammorna. Ytterligare en studie av cirka 1000 yrkesarbetande landsortsbor i USA visar att för lite sömn leder till övervikt. De som sov över nio timmar per dygn hade lägst kroppsmasseindex, BMI. För varje timme mindre de sov ökade kroppsmasseindex stadigt.


Tisdag 19/9
Hormonbehandling av prostatacancer förlänger livet på många patienter. Samtidigt kan samma behandling öka risken för diabetes och hjärtsjukdomar enligt Svenska Dagbladet, som redovisar en stor patientstudie utförd av Harvard-universitetet i USA.
Resultatet visar att patienter diagnostiserade med lokal eller regional prostatacancer löpte 44 procent högre risk att drabbas av diabetes och 16 procent högre risk att få hjärtsjukdomar, om de behandlats med GnRH-analoger, läkemedel som motverkar det manliga könshormonet testosteron. Studien har gjorts på 73000 amerikanska män, 66 år gamla eller äldre, och resultaten publicerades i senaste numret av tidskriften Journal of Clinical Oncology.

*

Det kan dröja flera år innan den svenska läkarkåren får tillgång till Apotekets register över svenska folkets läkemedel, skriver Dagens Medicin. Läkarförbundet kräver nu att registret läggs ned.
För ett och ett halvt år sedan beslutade riksdagen att inrätta ett läkemedelsregister eller en läkemedelsförteckning hos Apoteket AB från den 1 juli 2005. Förskrivande läkare och sjuksköterskor samt farmaceuter skulle med patientens medgivande kunna ta fram uppgifter ur registret om vilka läkemedel patienten hämtat ut. Idag är det dock bara farmaceuter och patienter som har tillgång till läkemedelsförteckningen; förskrivande läkare och sjuksköterskor kommer inte åt den på grund av tekniska och säkerhetsmässiga aspekter. Det kan nu dröja flera år innan informationen är öppen för dessa yrkesgrupper. Läkarförbundets Eva Nilsson Bågenholm kräver att regeringen avbryter hela satsningen.


Onsdag 20/9
Fet fisk som lax, sill, sardiner eller makrill minskar risken att utveckla njurcancer. Att äta fet fisk en gång i veckan minskar risken med hela 74 procent, visar studien som gjorts vid Karolinska institutet i Solna, och som publiceras i Journal of the American Medical Association, JAMA.
Forskarna har undersökt kvinnorna i den stora mammografiundersökning som gjordes i Sverige i slutet av 1980-talet. Då svarade över 60000 kvinnor på olika frågor, bland annat kostvanor. Kvinnorna frågades sedan igen tio år senare. Resultatet visar att de kvinnor som åt fisk en gång i veckan eller oftare i slutet av 1980-talet löpte 44 procent lägre risk att drabbas av njurcancer jämfört med dem som inte alls åt fet fisk.
Bland dem som vid båda frågetillfällena angav att de regelbundet åt fet fisk var risken att drabbas av njurcancer minskad med hela 74 procent.

*

Vrinnevilistan vill ha en landstingsrådspost i Östergötland för att samarbeta med de borgerliga partierna. Förhandlingarna börjar i slutet av veckan, skriver Norrköpings Tidningar. Det var i måndags kväll som Vrinnevilistans styrelse beslöt vilka krav de ska ställa i diskussionerna med alliansen – och de föreslog också läkaren Lasse Pettersson som landstingsråd.


Torsdag 21/9
Göteborgs tingsrätt avvisade professor Lars Hambergers yrkan att Göteborgs universitet ska utge flera årslöner retroaktivt för tid som han mot sin vilja varit tjänstledig. Hamberger har hävdat att med en fullmaktsprofessur följer rätt till lön oavsett tjänstgöring, enligt grundlagens principer om oavsättlighet. Men tingsrätten bedömde i sin dom på torsdagen att Hamberger varit bunden av ett avtal med universitetet om tjänstledighet fram till pensioneringen och därför heller inte har rätt till full lön.


Fredag 22/9
Vrinnevilistan, vars valfråga var att återställa de senaste årens omstruktureringar av sjukvårdsorganisationen i Östergötland, backar nu. Det är inte realistiskt nu främst på grund av bristen på läkare och annan vårdpersonal, enligt Vrinnevilistans ledamöter, skriver Norrköpings Tidningar.
»Att anställa en massa doktorer är inte lätt, i synnerhet inte när man skapat sig ett dåligt rykte som här i Östergötland«, säger Kalev Teder, en av listans tolv ledamöter, i artikeln.

*

Läkaren skulle få 2,4 miljoner kronor i ersättning från läkemedelsbolaget Serono för behandling av patienter med psoriasismedicinen Raptiva, se LT nr 24–25/2006. Läkaren stod för näst intill hälften av alla Raptivarecept i Sverige under 2005 och början av 2006. Åklagaren har inte kommit fram till att det skulle finnas bristande överensstämmelse mellan det arbete som utförts och den ersättning läkaren fått, skriver Hallandsposten.