Alla små barn bör vaccineras mot pneumokocker, anser Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinfrågor, Refvac. Vaccinering bör ske vid tre, fem och tolv månaders ålder.
Vaccin verksamt även på små barn har på senare år utvecklats. Sådant så kallat 7-valent vaccin har på senare år också inkluderats i vaccinationsprogrammen i flera andra länder, bland annat Norge.
Enligt hälsoekonomiska studier i Norge uppvägs vaccinationskostnaderna av minskade kostnader på grund av de medicinska vinsterna. Vaccinering kan också minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, argumenterar Smittskyddsinstitutet.