102 miljoner kronor i befarat underskott för 2006. Så såg den samlade ekonomin ut för Universitetssjukhuset i Lund när årets åtta månader hade summerats. De negativa tendenserna märktes redan i somras och ett tillfälligt anställningsstopp infördes på sjukhuset för att vända utvecklingen, men hävdes snart därefter. Efter augusti månads bokslut har 25 miljoner kronor sparats in, annars hade underskottet kunnat bli 127 miljoner kronor. Orsaken till ekonomin är enligt ledningen att sjukvårdsproduktionen ökat med tre procent. Flera andra universitetssjukhus i landet är också drabbade av underskott, se LT nr 37.