Det första vaccinet mot humant papillomvirus, som kan förebygga livmoderhalscancer, har nu godkänts i Sverige. Beslutsprocessen blev oväntat kort inom EU-kommissionen, som godkände vaccinet Gardasil redan den 20 september och inte i början av oktober som planerat. Inom de närmaste veckorna lär vaccinet finnas tillgängligt i sjukvården.
– I och med att man förväntade att godkännandet skulle komma i oktober så är leveranserna till vaccinationscentraler försenade. Men när som helst bör det finnas till hands för de som vill vaccinera sig, säger Joachim Dillner, professor i virologi vid Lunds universitet, som arbetat med vaccinfrågan i europeiska sammanhang.
Men flera vaccinationscentraler och gynmottagningar som Läkartidningen kontaktar har ännu inte fått vaccinet. Inte heller gynmottagningen på Danderyds sjukhus.
– Nej, det finns inget här ännu och vi har inte ens diskuterat hur vi ska ge vaccinet, tillvägagångssätt och riktlinjer, säger Maria Ribestrand, chefsbarnmorska.