Hittills har den stora stridsfrågan varit primärjourerna, inte beredskapsfrågan. Enligt riktlinjer från arbetsgivaren ska inget arbetspass inklusive jour bli längre än 13 timmar. Hur det skulle slå har beskrivits utförligt i tidningen Sjukhusläkaren nr 4.
Den borgerliga allians som nu söker stöd hos miljöpartiet för att bilda majoritet i regionen har dock varslat om att vilja göra om riktlinjerna till rekommendationer så att de inte blir tvingande. Då räcker det med att skriva avstegsavtal.
– Det finns för sjukvården bra lösningar om man går på linjen att avstegsavtal behövs. Vi kommer inte att tolerera max 13 timmars arbetspass på de kliniker där det kolliderar med patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö, säger Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening och en av förhandlarna i Skåne.